Strona główna

INFORMACJA O BIURZE

Biuro Zarządu
Okręgowego PiS

pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
tel.: 71-346-12-57
e-mail:

LICZNIK ODWIEDZIN

       
(od 1 maja 2010 r.)

REDAKCJA SERWISU

Redaktor Naczelny

Roman Kowalczyk
kontakt:

Zastępca Redaktora Naczelnego

Robert Pieńkowski
kontakt:

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania, które pojawiają się najczęściej w korespondencji wysyłanej do Redakcji serwisu.

Masz ciekawe pomysły i chcesz zrobić coś dobrego dla Polski?
Poszukujemy wolontariuszy gotowych wspierać Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu i Okręgu Wrocławskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem d/s wolontariatu: Ryszardą Kubiak, tel. 693693772 (lub osobiście na pl. Solnym 14 od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 - 15.00), email: pis.wolontariat.wroclaw@gmail.com lub też bezpośrednio z naszą stroną internetową: piswroclaw@piswroclaw.pl
Jak zostać członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
Chcesz Polski bezpiecznej i uczciwej? Chcesz ochronić ją przed ludźmi myślącymi tylko o końcu własnego nosa? Masz ciekawe pomysły i chęć działania? Chcesz mieć wpływ na aktywność podstawowych struktur Prawa i Sprawiedliwości? Więc przyłącz się do nas!

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może zostać każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych, akceptuje cele i formy działania określone w statucie PiS.

Aby zostać członkiem PiS należy starannie wypełnioną deklarację członkowską / ankietę personalną (wraz ze zdjęciem) przekazać na pl. Solnym 14 Pani Ryszardzie Kubiak w biurze Prawa i Sprawiedliwości, lub Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego PiS Pawła Hreniaka (biuro europosła Ryszarda Legutko), lub w Biurze Posła Dawida Jackiewicza we Wrocławiu. Osoby spoza Wrocławia mogą udać się do biura któregoś posła lub senatora PiS lub do Przewodniczącego lokalnego Komitetu PiS.

Poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej wymaga podania: numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości (dowód lub paszport), numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zameldowania i korespondencyjnego.

Deklarację członkowską można samemu pobrać (podstrona "Do pobrania") i wypełnić, bądź uzyskać w Biurze Posła Dawida Jackiewicza lub innych posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Przynależność do Prawa i Sprawiedliwości wiąże się z koniecznością mniejszego, lub większego zaangażowania w działalność partii. Każdy członek jest "przypisany" do lokalnego Komitetu, na którego zebrania uczęszcza (raczej nie częściej niż raz w miesiącu). W ramach Komitetu możemy podejmować rozmaite inicjatywy na szczeblu lokalnym, realizujemy zadania wytyczone przez Prezesa i najwyższe władze PiS. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, np. publicystami (jak B. Wildstein, P. Semka), politykami (jak B. Szydło, A. Macierewicz) itd.

Istnieje też możliwość uzyskania statusu sympatyka PiS, co wiąże się z satysfakcją i możliwością uczestniczenia w spotkaniach, ale bez możliwości biernego i czynnego prawa wyborczego.

Młodzież od 16 roku życia może przystąpić do Forum Młodych PiS i wspierać działania PiS. Jednym z ważnych celów przynależności do Forum Młodych PiS jest przygotowywanie członków do działalności publicznej.

Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (71)341 01 23 (prosić Pawła Hreniaka).

Podstawowych informacji udzieli także Redakcja naszej strony wysyłając zapytanie emailowe na adres: robert.pienkowski@piswroclaw.pl
Załączniki:

Ankieta personalna członka PiS - dokument pdf do wydrukowania i wypełnienia odręcznego

Ankieta personalna członka PiS - dokument Excel do wypełnienia bezpośrednio w komputerze lub wydrukowania i wypełnienia odręcznego

Jak zapisać się do Forum Młodych PiS?
FM PiS jest organizacją zrzeszającą młodzież, należącą do środowiska Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście i okolicach. Naszym zadaniem jest wspieranie działań PiS oraz inspirowanie i współtworzenie jego polityki, szkolenie członków i sympatyków PiS i FM PiS w celu przygotowania ich do dalszej działalności publicznej, reprezentowanie środowiska młodzieżowego wobec władz państwowych i samorządowych, a także szukanie i podejmowanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Jeśli jesteś człowiekiem młodym, tj. od 16 do 29 lat, masz zbliżone poglądy do tych, jakie prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, masz wiele ciekawych pomysłów i chcesz zrobić coś dobrego dla Wrocławia lub miejscowości, w której mieszkasz - skontaktuj się z nami.
Dołącz do nas!

Pełnomocnik Forum Młodych PiS - okręg wrocławski:
Łukasz Olbert
telefon: 607 313 311
email: lukasz.olbert@wp.pl


Pełnomocnik Forum Młodych PiS - miasto Wrocław:
Krzysztof Szczerba tel. 663-385-944
mail: kp.szczerba@gmail.com
Chcesz wiedzieć gdzie znajduje się najbliższe biuro poselskie lub placówka Prawa i Sprawiedliwości? Portal MyPiS udostępnia mapę, dzięki której można bez trudu trafić do osoby reprezentującej PiS w Twoim regionie. Wystarczy, że wpiszesz nazwę swojej miejscowości, a na mapie pojawi się 10 najbliższych biur Prawa i Sprawiedliwości. Mapa obejmuje całą Polskę.
Kliknij link: http://mypis.pl/jednostki-parlamentarne