Strona główna

INFORMACJA O BIURZE

Biuro Zarządu
Okręgowego PiS

pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
tel.: 71-346-12-57
e-mail:

LICZNIK ODWIEDZIN

       
(od 1 maja 2010 r.)

REDAKCJA SERWISU

Redaktor Naczelny

Roman Kowalczyk
kontakt:

Zastępca Redaktora Naczelnego

Robert Pieńkowski
kontakt:

OPINIE

Ważna książka Grzegorza Wysockiego "Podnieś się, Polsko!"

2014-02-07 23:20:09

Ukazała się ostatnio ważna i ciekawa ksiażka autorstwa Grzegorza Wysockiego, studenta socjologii Uniwersytertu Wrocławskiego. Warto ją nabyć i przeczytać.

Opis: 

"Podnieś się, Polsko!" to zbiór miniesejów dotyczących trzech wielkich tematów: naród polski -- jego przemiany, słabości, ale i mocne strony; świat wirtualny, który wpływa na kształtowanie się kolejnych pokoleń i modyfikowanie tradycyjnych wzorców społecznych; Kościół katolicki i jego rola w społeczeństwie polskim.

Ta książka to wezwanie do refleksji i obrony tradycyjnych postaw, które są fundamentami polskości, rodziny, wspólnoty zwanej narodem polskim. 

O autorze:

Grzegorz Wysocki urodził się 27.01.1990 r. Socjolog, dziennikarz. Absolwent studiów licencjackich z socjologii pracy i zarządzania zasobami ludzkimi oraz socjologii mediów i dziennikarstwa. Obecnie w trakcie studiów magisterskich z socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim.


Autor: Roman Kowalczyk