Lista Sygnatariuszy została przeniesiona na nową stronę
Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego

umieszczoną pod adresem www.popieramjk.pl.
Za kilka sekund nowa strona zostanie wyświetlona.
Jeśli tak się nie stanie, kliknij TUTAJ.